Reklamace a vrácení zboží

Informace o odstoupení od kupní smlouvy naleznete v sekci Obchodní podmínky v článku 5. "Odstoupení od kupní smlouvy".

Ať už máte jakýkoliv problém, který chcete reklamovat, nejprve nám napište pomocí e-mailu na mineralnikoralky@seznam.cz nebo přímo v sekci Napište nám. Poté do společně domluvíme na postupu reklamace, či vrácení zboží.

  • Odstoupit od Kupní smlouvy může každý zákazník podle zákona do 14 dnů od převzetí zásilky a to bez udání důvodů. V případě zájmu o odstoupení od Kupní smlouvy po delší době, je již nutno uvést důvod a je to možné pouze v případě, že zboží nebylo nijak poškozeno. Konečný termín, do kdy je možné od Kupní smlouvy odstoupit, neuvádíme, jelikož je vždy závislý na případném důvodu.
  • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů  ode dne uplatnění reklamace (samozřejmě se budeme snažit o to, aby byla vyřízena co nejrychleji, ideálně do 3 pracovních dnů). Dnem uplatnění reklamace se rozumí oznámení o reklamaci (písemně nebo prostřednictvím e-mailu). O výsledku reklamace Vás budeme informovat pomocí e-malu.
  • Ztrátu zásilky v průběhu doručení nebo poškození zásilky při doručení je nutno reklamovat u příslušného dopravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a je povinen bezodkladně na místě samém  s přepravcem  sepsat reklamační protokol. Zprávu o ztrátě či poškození zašlete také nám, pokusíme se reklamaci u dopravce co nejvíce urychlit.
  • Poškození zboží (které nevzniklo vlivem přepravy), neúplnost zboží nebo zaslání jiného zboží samozřejmě vyřídíme kladně v co nejkratší době a veškeré náklady s tímto typem reklamací plně hradíme nebo zpětně proplácíme.